TQ Tecnol, guanyador del Premi Medi Ambient Ciutat de Reus

Show notes

Avui ens centrarem en l’ODS 11, el qual ens parla de ciutats sostenibles. Concretament, coneixerem un dels guanyadors del Premis Medi Ambient que organitza la Cambra de Comerç de Reus i l’Ajuntament. Es tracta de Victor Rubio director d’Estrategia i Innovació del grup Maser, el qual també inclou l’empresa T.Q TECNOL SAU, que ha guanyat el Premi pel Medi Ambient Ciutat de Reus en la categoria de més de cinquanta treballadors.

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.