Casas "La majoria de morts per Covid es deuen a complicacions d'altres malalties"

Show notes

Avui ha passat pels micròfons de Carrer Major Conrad Casas, sotsdirector de l’Agència de Salut Pública de Catalunya al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, sobre la situació actual de la pandèmia, la setena onada, la quarta dosi de la vacuna, etc. i també la verola del mico, els casos detectats i la seva gestió.

Casas explica que "no ens agafa per sorpresa que hagi augmentat el nombre de casos", ja que "sabíem que anaven a aparèixer altres variants". Per altra banda, explica que es xifres de mortalitat estan bastant estabilitzades i que "la majoria de defuncions es deuen per complicacions amb malalties cròniques prèvies en persones grans".

A la vegada, se suma a la recomanació que feia anteriorment el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, de què "les persones de més de 60 anys on estiguin amb espais tancats o amb moltes persones que es posin la mascareta per evitar el contagi".

Així i tot, el sotsdirector recomana que aquelles persones que donin positiu per coronavirus, encara que tinguin símptomes lleus, es quedin a casa i extremin les precaucions en cas de conviure amb altres persones.

New comment

Your name or nickname, will be shown publicly
At least 10 characters long
By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.